den 12 januari 2006

Norditalienska städer och män med skägg

Innan romarna spred sig över hela den Appeninska halvön bodde ett folk som kallas etruskerna där. De romerska erövrarna såg officellt etruskerna som barbarer, men det hindrade dem inte från att bland annat ta efter mycket av dessa barbarers arkitektur. Colosseums valvbågar är exempelvis gjorda med etruskiska arenor som förebilder.

I norra Italien ligger en stad vid namn Bologna. Den grundlades 543 f.Kr. av etrusker. 1088 e.Kr. grundades stadens universitet - Europas äldsta ännu existerande. Universitetet var ett mycket viktigt intellektuellt centrum under medeltiden. Även idag är Bologna en stad vars namn är i ropet i korridorerna på Europas universitet - på grund av något som kallas Bolognaprocessen.

Målet med Bolognaprocessen kan kortfattat beskrivas vara att i någon mån standardisera de europeiska högskoleutbildningarna. Målet är att ge ökad rörlighet mellan olika länder för studenter och lärare. Rent praktiskt innebär det för Sveriges del att magisterexamen kommer att slussas ut, att vi kommer att få en ny sjugradig betygsskala och att kurspoängen kommer att räknas annorlunda.
...eller?

Arbetet med Bolognaprocessen är i full gång. Vilka delar av systemet som kommer att anammas av de svenska universiteten återstår dock att se. I egenskap av studeranderepresentant i Uppsala Universitets programråd för naturvetarprogrammet inriktning matematik/data/fysik deltog jag idag i ett möte som bland annat diskuterade Bolognautformningen på universitetets utbildningar i fysik och matematik. En majoritet av mötesdeltagarna var män med skägg.
Det är på något sätt en spännande tid för medlemmar av programråd. De beslut vi fattar idag kommer att påverka studerande i många år framöver. Allt ska bli smidigare, bättre och snyggare.

Ett redan fungerande system som ersätts med ett mer utbrett och förfinat sådant? Även om jag hoppas att Bolognaprocessens förändringar blir till det bättre kan jag inte låta bli att dra en parallell med etruskerna och deras byggnadskonst...

Etiketter:

1 Comments:

Anonymous Boman skrev...

Okej Måns vi fattar att du kan en massa om gamla män med skägg! Men skriv gärna också om yngre skäggiga män! Till exemepel om den där gitarristen i Another Nation's National Anthem. Det var ju hans stämma (och hans band) som förgyllde hela Uppsala Studentradio höromvecka. Dödsaktuellt alltså!

Hör förövrigt hört att du är deras största fan, men det kanske bara är att rykte...;)

Sen är ju frågan om du är lika bra på civ som på fysik?

den 4 februari 2006 00:49  

Skicka en kommentar

Länkar hit:

<< Tillbaka