den 13 augusti 2007

Saltå kvarn och antroposofin

Det ekologiska jordbruket är på framfart. Miljömedvetna konsumenter lägger gärna ut några extra kronor på varor som ligger rätt i tiden och är bättre för naturen. En ekologisk framgångssaga handlar om Saltå kvarn, som på senare tid har uppmärksammats i pressen, bland annat för att deras prisbelönta förpackningar och goda bröd. Företaget, som säljer bland annat bönor, frukt, müsli, mjöl, bröd och juice, ekologiskt eller biodynamiskt odlat, omsatte förra året 75 miljoner kronor. Mellan hyllningsartiklarna och prisutdelningarna kan det därför vara på sin plats att ta sig en titt på vad det biodynamiska jordbruket egentligen går ut på.

Prisbelönta förpackningar

Saltå kvarn ägs till största delen av ett 15-tal antroposofiska stiftelser. Antroposofin växte fram under början av1900-talet ur österrikaren Rudolf Steiners idéer. Steiner ansåg sig genom meditation få kunskap från en kosmisk minnesbank, och hans bidrag till världen inkluderar den antroposofiska medicinen, som bland annat till stor del bygger på homeopati (en medicinsk lära utan verklighetsförankring, vars läkemedel inte har bättre effekt än sockerpiller), och den kritiserade Waldorfpedagogiken (som Uppsalabloggaren theWitch har skrivit om sina erfarenheter av i en rad läsvärda bloggposter). Steiner, som lärde att människan funnits på jorden ända sedan dess skapelse, talade även om reinkarnation, Atlantis, astralkroppar och andra pseudovetenskapliga idéer.

Den något märkliga biodynamiska odlingen är även den sprungen ur Steiners kosmiska minnesbank. Grundtanken är att man skall driva ett ekologiskt jordbruk, där man skall bygga upp ett eget kretslopp på gården. Man är emot konstgödsel och användandet av kemikalier och strävar efter att få en balans i jordbruket. Mat som kommer från biodynamiskt odlade råvaror kan få bli Demeter-märkta (ett biodynamiskt alternativ till KRAV-märkningen).

Det är i Demeter-reglerna för biodynamisk odling som vi hittar den första märkligheten. På sidan 18, under rubriken 5.8. Behandling av djur med läkemedel/hälsojournal, står tydligt att ”biologiska, antroposofiska, homeopatiska och andra naturläkeåtgärder är att föredra [framför] kemisk-syntetiska läkemedel och antibiotika”. Djurvännen torde bli förskräckt – istället för att ge sjuka djur fungerande läkemedel skall den biodynamiske bonden välja att ge verkningslösa kurer och därmed förlänga djurens lidande.

Kanske ännu märkligare, men mindre harmfullt, blir det när vi tittar på den biodynamiska såkalendern, som säger att man skall så, skörda och arbeta efter månens och stjärnornas rörelser. Idéerna är i mångt och mycket desamma som de bakom en av våra mest kända vidskepelser, astrologin. Det är också dessa himlavalvets rörelser som avgör när man på ett närmast alkemiskt sätt skall tillverka de olika preparat som fungerar som gödsel, och som anses vara en väldigt central del av jordbruket.

Intressant att notera är också att den biodynamiska odlingen bygger på den vitalistiska tanken om att det finns stora skillnader mellan kemin hos levande och död materia. Man tror att den besjälade materien på något sätt skulle fungera annorlunda än den döda – en tanke som sedan länge har passerats till vetenskapens kabinett över kuriösa felaktiga idéer.

Antroposofin, Saltå kvarns verksamhet och den biodynamiska odlingen har sin grund i många vidskepliga och oriktiga idéer. Det skall poängteras att alla idéer inte är fel – tvärtom har man många fina idéer om djur och natur. De menar väl men missar målet. Så länge man fortsätter att ge sjuka djur verkningslös medicin är därför varor från vanliga ekologiska jordbruk utan tvekan att föredra.

Uppdatering 2009-03-13: en fortsättningen på den här texten finns nu här.

Vidare läsning finns hos tidskriften Folkvett, som flera gånger har uppmärksammat antroposofin från ett kritiskt perspektiv. Bland annat har man berättat om användandet av flådda sorkar i jordbruk och nedgrävda urinblåsor i medicin, Rudolf Steiners raslära och antroposofisk medicin.


Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , . intressant?

Etiketter: ,