den 31 maj 2006

Alliansen kontra demokrati

Fakta: Media är viktiga för den svenska demokratin. Tidningar, radio och tv informerar om aktuella händelser. De väcker opinion och låter olika politiska falanger och privatpersoner komma till tals i debatten.
Fakta: Ägarkoncentrationen inom svensk press ökar. Detta gäller både för lokala och nationella tidningar. Som exempel kan nämnas att Expressen/GT/Kvällsposten och Dagens Nyheter ägs av Bonnierkoncernen och att Svenska Dagbladet och Aftonbladet ägs av norska Schibsted. Expressen, DN och SvD är alla oberoende liberala, medan Aftonbladet är oberoende socialdemokratisk. Väl värt att notera är att Schibsted alltså driver både liberala SvD och socialdemokratiska Aftonbladet.
Fakta: Många mindre lokaltidningar – många på vänsterkanten – är beroende av det statliga presstödet för sin existens.
Fakta: Den borgerliga pressen är överspridd – den har fler läsare än sympatisörer.
Fakta: Media formar vår världsbild.

Fakta: Moderaterna och Folkpartiet vill avskaffa presstödet.
Följd: Antalet små lokaltidningar blir färre. Ägarkoncentrationen inom svensk press ökar. Den borgerliga pressen blir ännu mer överspridd. Vänstern får svårare att komma till tals. Det svenska folkets världsbild blir att i större utsträckning formas av borgerlig press.

Reflektion: M och fp har förvisso en god vision med kravet på slopat presstöd; man vill inte att pressen, som skall granska staten, skall vara beroende av densamma. Men ändå, väcker inte förslaget och den informationskontroll som kommer som följd obehagliga associationer? Jo, det gör de.

Etiketter:

Miljöpartiets tro på häxdoktorer

I helgen fastställde miljöpartiet sitt valmanifest med hårdare EU-motstånd och krafttag mot lönediskriminering mot kvinnor. Man vill också införa lågstrålningszoner för elöverkänsliga.

Ulf Flodin, överläkare från Linköping, var enligt Svenska Dagbladet en av dem som talade emot förslaget om lågstrålningszonerna. Han påstod att det inte finns något bevisat samband mellan strålning och elöverkänslighet, och sade att ”[miljöpartiets] politik kan inte bygga på en rädsla utan på kunskap. Annars visar vi förakt för vetenskapen.”

Per Gahrton, sociolog, författare och tidigare språkrör för partiet, kontrade med att säga att han inte visste om elöverkänslighet fanns, men att ”i den gröna rörelsen har vi en grundläggande skepsis mot forskarsamhället. Framför allt litar vi alltid på folks egna upplevelser.

Ungefär här bör varningslampor blinka ilsket rött och ett tjutande alarm väcka sömniga väljare. Vad är det Gahrton säger egentligen? Översatt till lite mer pragmatisk svenska: ”Om tant Hulda, 54, tror att hennes hudbesvär orsakas av datamaskinen i hennes hem så ska vi tro på henne och inte på läkare, forskare och psykologer som säger att så inte alls är fallet."

Det finns inga bevis för att de symptom som elöverkänsliga upplever (hudproblem, allmän trötthet, yrsel, med mera) har någonting att göra med överkänslighet mot elektromagnetiska fält (EMF). Faktum är att besvären tycks vara psykosomatiska – orsakade av den elöverkänsliges tro på sin elöverkänslighet. Den medicinska fakulteten vid Uppsala Universitet har en sida om elöverkänslighet där man skriver att:

”Man har under åren genomfört flera så kallade dubbelblinda provokationstester (undersökningar där varken försöksledare eller försöksperson känt till om det förelegat någon exponering för EMF) i syfte att påvisa ett samband mellan exponering för EMF och allmänna hälsoeffekter, utan att kunna fastställa ett sådant samband. Däremot är det klart visat, i en undersökning från institutionen för tillämpad psykologi vid Uppsala Universitet att om man vet om att man är exponerad så får man besvär, men om exponeringen sker blint (d. v. s. om man inte vet om exponeringen är av eller på) får man besvär lika ofta när man utsätts för EMF som när dessa fält är avslagna.” (min kursiv)

En av de viktigaste frågorna på miljöpartiets agenda valåret 2006 är alltså att samhället skall anpassas efter ett inbillat problem. Det kan tyckas illa nog; men man slutar inte där. Man varnar också för farlig strålning från 3G-master och jobbar för statligt stöd till homeopati – ytterligare två frågor med mycket tveksam vetenskaplig uppbackning som man driver i valrörelsen. Jesper Jerkerts artikel Miljöpartiet och vetenskapen (Folkvett, nr 2/2005) kartlägger sådana pseudovetenskapliga punkter i miljöpartiets partiprogram, och är riktigt skrämmande läsning.

Tyvärr så sprider sig det pseudovetenskapliga tänkande och tron på alternativmedicin (homeopati, healing och liknande) i allt större utsträckning i samhället, även utanför miljöpartiet. Ett exempel som kan nämnas är att Stockholms landsting jobbar just nu för att få in mer alternativmedicin i den vanliga sjukvården.

Staten skall inte stödja användandet av medicin som inte fungerar - medicin som är bluff och båg. Samhället skall inte anpassas efter en handfull individers inbillade sjukdom. Framtidens Sverige måste byggas på kunskap och fakta, inte hemmasnickrade spökförklaringar och vilda fantasier.

Att få upp miljöfrågorna på den politiska debatten är av yttersta vikt. En gång i tiden var det miljöpartiets mål. I dag tycks de ha glömt dem. Inbillade sjukdomar är tydligen viktigare…

Etiketter: , , ,