den 12 mars 2009

Faran med vidskepelse

Jag avslutade mitt förra inlägg, om astrologi i Sveriges Radio, med att prata om varför jag tycker att astrologin är långt ifrån harmlös. Jag tänkte nu utveckla de tankarna vidare, men för vidskepelser i allmänhet. Vidskepelse och pseudovetenskap kan orsaka stora skador, både för individen och för samhället i stort, och det är det som är själva anledningen till att den här bloggen överhuvudtaget finns.

Kanske är det bra att börja med att förklara vad jag menar med vidskepelse och pseudovetenskap. Till vidskepelser räknar jag irrläror som astrologi, feng shui och tarot, medan jag med pseudovetenskap menar saker som framstår som vetenskapliga fast de egentligen inte är det; som intelligent design och stora delar av alternativmedicinen. Många av de idéer som jag skriver om idag och som jag tidigare har skrivit om här på bloggen hör till båda kategorierna.

Vad är det då för skada som jag anser att de här lärorna gör? Det finns i mina ögon tre huvudpunkter.

Vidskepelser och pseudovetenskap är fördummande. Med hjälp av den vetenskapliga metoden har vi genom århundradena lärt oss oerhört mycket om hur världen omkring oss ser ut och fungerar. De idéer som florerar inom exempelvis astrologi, alternativmedicin och parapsykologi står ofta i direkt motsägelse till den kunskap som vi har. Att tro på sådana saker är att välja att strunta i vad människan vet om sin omvärld för att istället leva i en illusion formad av magiskt tänkande. Många lägger ner väldigt mycket tid på att lära sig mer om hur "horoskop kan lära oss mer om oss själva och om framtiden" och om hur "medier kan tala med de döda" - men det är tid som de ägnar åt att lära sig saker som är fel - tid som de istället hade kunnat använda till att göra verklig nytta eller lära sig något som faktiskt stämmer. Vidskepelse hindrar oss från att se världen så som den faktiskt ser ut, blockerar vårt kritiska tänkande och får oss att fatta felaktiga beslut därför att vi inte känner till sakers verkliga tillstånd. Det är ett steg tillbaka mot medeltidens mörker.

Vidskepelser och pseudovetenskap orsakar ekonomisk skada. Varje år spenderar privatpersoner ofattbara summor på alternativmedicin och på att få råd och hjälp från medier, siare och astrologer. Staten ger årligen flera miljoner i bidrag till verksamheten vid Vidarkliniken i Järna, trots att de ägnar sig åt verkningslösa behandlingar. Landsting i olika delar av riket lägger pengar på liknande verksamheter och kommuner, företag och till och med Luleås tekniska universitet kastar pengar i sjön genom att elsanera lokaler i tron om att elöverkänslighet är en verklig sjukdom. Enskilda individer såväl som samhället i stort förlorar årligen mångmiljonbelopp på verkningslöst nonsens. De pengarna skulle kunna användas bättre.

Vidskepelser och pseudovetenskap orsakar fysisk skada. Många alternativmedicinska behandlingar verkar genom placeboeffekten, den psykologiska effekt som gör att man blir bättre därför att man tror att man ska bli det, vilket innebär att patienterna upplever att behandlingen hjälper dem. Ibland kan placebo vara tillräckligt - kanske kan det lindra smärta eller hjälpa den som har en lindrigare åkomma. Problemet är att om man tror att de alternativa behandlingsformerna verkligen fungerar så vänder man sig gärna till alternativmedicinen även då man har åkommor där placeboeffekten inte räcker till för att bota sjukdomen; som exempelvis cancer, malaria och HIV.

Situationen blir kanske som tydligast när behandlingarna utövas på personer och varelser som inte själva kan fatta besluten, som små barn eller djur. Det finns tragiska exempel på hur barn har dött av egentligen ganska ofarliga åkommor därför att deras föräldrar försökt bota deras sjukdomar med alternativmedicin eller böner. De djur som blir det biodynamiska nötkött som Saltå Kvarn nu marknadsför som extra nyttigt och naturligt får lida i onödan därför att de när de är sjuka behandlas med verkningslösa preparat som homeopatika istället för exempelvis fungerande antibiotika. Somliga vägrar att låta sina barn vaccineras mot farliga sjukdomar därför att de helt felaktigt tror att vacciner orsakar autism och diabetes, vilket är farligt inte bara för barnen utan även för samhället i stort, eftersom det ökar risken för att sjukdomarna ska få fäste i samhället.

Ett annat skrämmande exempel är den sydafrikanska AIDS-politiken där staten rekommenderade befolkningen att äta rödbetor och vitlök som skydd istället för att använda kondom eller, om de smittats, äta de bromsmediciner som finns. Förutom att man kan lockas att använda behandlingar som inte hjälper eller lyssna till felaktiga hälsoråd från alternativmedicinare finns dessutom risken att de alternativa preparat man tar stör något konventionellt läkemedel som man också tar; exempelvis kan många av de vanligaste örtpreparaten blockera effekten av p-piller och hjärtmediciner. Alternativmedicinens vilja att hjälpa kan ofta få motsatt effekt.

För att sammanfatta: vidskepelse och pseudovetenskap orsakar stor skada, båda fysiskt och ekonomiskt, och bidrar till att göra oss dummare. Det är av de här anledningarna som jag tycker att det är väldigt allvarligt när SR marknadsför astrologi, när Ny Teknik presenterar feng shui och när media förhåller sig okritiskt till vidskepelser och irrläror. Det förstärker eller befäster de här idéernas starka position i samhället och gör dem till en del av vår vardag. Det är en skrämmande utveckling, från vilken vi har inget att vinna, men allt att förlora.

Andra bloggar om: , , , , , , , , . Intressant?

Etiketter: ,

6 Comments:

Anonymous ununger skrev...

Jag vet att du sitter på sanningen - vilket jag verkligen avundas. Men angående djur som lider i biodynamiskt jordbruk så finns det ett litet faktafel. Men även solen har fläckar.....
http://saltakvarn.wordpress.com/2009/02/17/hur-behandlas-sjuka-djur-pa-en-biodynamisk-gard/

den 12 mars 2009 21:48  
Anonymous Måns skrev...

Är rädd att jag inte förstår vari felet ligger. Demeterreglerna som följs i det biodynamiska jordbruket är ju solklara: "Biologiska, antroposofiska, homeopatiska och andra naturläkeåtgärder är att föredra. Kemisksyntetiska läkemedel och antibiotika får endast användas av veterinär eller enligt veterinärens anvisningar." Det vill säga; det är fritt fram att själv medicinera med sämre eller icke-fungerande behandlingar, medan konventionell medicin kräver kontakt med veterinär och karenstider och därmed på flera olika vis är betydlig krångligare för bonden. Att reglerna tydligt tar ställning för alternativbehandlingarna, och att dessa är en del av hela den antroposofiska tankevärlden, leder just till att djuren behandlas med sådana, vilket var vad jag påstod.

KRAV-reglerna var tidigare mer lika demeterreglerna, men har ändrats till att inte förespråka alternativa behandlingar. Svenska KRAV uppger att andelen behandlingar med alternativmedicin inte är högre inom KRAV-godkända jordbruk än inom "vanliga" diton. Kan du säga att samma sak gäller för de biodynamiska jordbruken?

den 12 mars 2009 22:23  
Anonymous Måns skrev...

En utveckling av det jag säger i min kommentar ovan finns nu i den här texten på bloggen.

den 13 mars 2009 09:40  
Anonymous Technicolor skrev...

Ett mycket bra inlägg!

Jag skulle vilja tillägga några rader om ytterligare en typ av vidskepelse - religion. Ofta hör man argument kring hur tron har en positiv effekt även om den skulle visa sig vara falsk och att det är ett "behov" som människor har. Som ateist med bakgrund i pingstkyrkan tycker jag dock att detta är ett både märkligt och farligt resonemang. Jag har sett ett otal människor som har fattat olika livsavgörande beslut på grund av Bibeln, profetior och annan typ av religiös påverkan. På samma sätt tar man till sig olika värderingar och åsikter om rätt och fel som är helt och hållet frikopplade från handlingarnas konsekvenser utan endast grundade i Guds påstådda vilja. Den yttersta konsekvensen av detta ser vi också runt om i världen i t ex religiösa krig, motstånd mot kondomer i svårt AIDS-drabbade länder och den nyligen uppmärksammade exkommuniceringen av ett våldtaget barn som genomgick en abort.

den 22 mars 2009 16:54  
Anonymous Avlo skrev...

Finns det inte en fara i att förkasta allt som vetenskapen inte kan förklara som vidskepelse och pseudovetenskap? Akupunktur är ju ett lysande exempel på en "pseudovetenskap" som kommit att accepteras och förklaras för att sedan bli "vetenskaplig".

Inom sjukvården förkommer såväl placebo som nocebo ofta i olika former av behandlingar. Det händer att patienter får kraftiga allergiska reaktioner av enbart koksalt något som anses vara en omöjlighet. I själva verket är det patienten som är orolig inför det kommande ingreppet och på så sätt gör sig själv sjuk enbart utifrån förväntningarna, sk. nocebo. Detta är bara ett av flera områden som det traditionella vetenskapen har kvar att förklara, så jag ser ingen som helt anledning att av ren reflex rata alternativa metoder som visar sig fungera på individnivå.

den 12 juli 2009 09:55  
OpenID himmelochord skrev...

http://www.youtube.com/watch?v=UnURElCzGc0

Fördummande är inte att lämna dörrar öppna, även om man man inte fullt ut kan sätta ord på det som finns bakom dem. Fördummande är att stänga och förneka, och inbilla sig att det vetenskapen ännu inte satt etikett på utan prut är "fel". DET skulle jag däremot vilja beteckna som medeltida. Det var mycket spännande som ansågs "vetenskapligt" på den tiden. Vad tror du att människorna säger om 2000-talets vetenskap om säg - 500 år? :-D

Men visst - det finns mycket kvacksalveri involverat i det du tar som exempel. Det är ett gissel, för det är kvacksalvarna som väsnas och förskevar perspektiven, så att även seriösa utövare fördöms som svagsinta idioter.

Jag har studerat tarot sedan 2001. Fördummande? Oj, oj, oj - nej. Tvärtom. Det fascinerande för mig är att det är ett ämne som aldrig tar slut. Det är en struktur som ständigt uppvisar nya bottnar, nya kopplingar, och nya djup. Jag brukar beskriva tarot som ett språk, ett visuellt katalyserat språk som berikar förmågan att förstå och uttrycka det under- eller omedvetna.

Själen till exempel. Ja, jag tror att människan är utrustad med kropp, sinne och själ. Det kan vetenskapen inte bevisa, men det är inte mitt problem. ;)

Det du vänder dig mot och kallar kvasivetenskap, är jag också kritisk mot. Spådom? Bah. Jag hänvisar till filmen Sliding Doors och säger "Spådom? Se framtiden? Vilken framtid menar du då?"
Ens om det vore möjligt vore det ointressant och meningslöst. Det som ÄR intressant, och där kan korten vara ett personligt redskap, är att lära känna och utveckla sig själv, för att bättre ta vara på sina talanger, drivkrafter och drömmar.

Sådana "krafter" ger vårt västerländska samhälle inte mycket för. Kreativitet måste omsättas i affärsmannaskap för att äga giltighet. Drivkraft måste kanaliseras till kvantifierbara resultat för att göras begripliga. Min personliga iakttagelse är att världen rymmer många vilsna människor just nu och jag gör kopplingen till att vi lever ganska andefattigt. Kropp, sinne och själ nämnde jag. Men vi lever i en kultur som erkänner kroppen, och möjligtvis lite med vänsterhanden sinnet - men det är inget vi låtsas om. Själen - jo, tjena...

Födas, leva, dö - i en värld som inte tillåts rymma något utom den vetenskapligt definierbara ytan. Den som dristar sig att tro på något utöver det stämplas sekundsnabbt som idiot. Västvärldens största stigma idag är att vara troende.

OCH så måste jag påpeka min eviga käpphäst: Tro är INTE synonymt med religion. Vem har fått er att tro det? Det är en absurd tanke, som faller på sin egen orimlighet, men ändå okritiskt förfäktas i tid och otid. Tröttsamt är det!

den 31 juli 2009 16:26  

Skicka en kommentar

Länkar hit:

<< Tillbaka