den 18 april 2007

Mer om Himalayasalt

Efter att ha publicerat min första granskning av Himalayasaltet kontaktade jag ett antal återförsäljare, vilket ledde till att flera av dem gjorde ändringar i sina texter om saltet. Granskningen uppmärksammades också en del i bloggosfären, här, här, här och här.

Behovet av en ytterligare granskning, och då främst en undersökning om de påståenden som görs om saltets effekter på människokroppen visade sig vara på sin plats. Avsikten med den här texten är därför att undersöka om det finns någon grund för det som sägs om saltets många användningsområden. Nedan är endast re-fresh.se och himalayasalt.se citerade, främst på grund av de sidorna är de som har innehållit mest text om saltet. Det skall poängteras att företagen bakom de båda sidorna har varit mycket tillmötesgående när jag framfört min kritik, och att deras texter bygger på den information de har fått av sin distributör.

Förutom att Himalayasaltet kan användas i matlagning brukar tre användningsområden nämnas. Saltet kan användas som en hälsosam saltlösning (i en ”kristallvattenkur”), som badsalt och som lampor. Nedan går jag igenom dessa användningsområden var för sig.

Jag vill, innan jag skriver något mer, passa på att tacka Lisa Öberg, som har hjälpt mig med frågor jag undrat över inom främst fysiologi och kemi.

Kristallvattenkurer
Många av återförsäljarna rekommenderar en ”kristallvattenkur” med Himalayasaltet. En saltsten skall lösas i vatten så att man får en 26 %-ig saltlösning (man får anta att det är halten natriumklorid som skall vara 26 %). Lösningen kan sedan på olika sätt användas för att behandla diverse åkommor – den kan drickas, smörjas på huden och användas för munsköljning. Vad dessa behandlingar skulle ha för effekt på olika delar av kroppen diskuteras under separata rubriker nedan.

Det som händer när man löser saltstenen i vattnet är att natriumkloridkristallen sönderdelas så att det i vattnet istället finns natrium- och kloridjoner (samt de eventuella andra ämnen som ingår i saltet). När detta väl har skett skiljer sig lösningen i princip inte från den man hade fått om man löst motsvarande mängd vanligt bordssalt i vattnet (natrium- och kloridjonerna beter sig på samma sätt oavsett var de kommer ifrån), och de effekter som lösningen eventuellt har skulle alltså därmed även kunna uppnås med vanligt bordssalt.

Att kalla lösningen för kristallvatten är missvisande. Kristallvatten är, enligt Nationalencyklopedin, de ”vattenmolekyler som ingår i hydrater”, vilket ungefär kan sägas vara vattendelen av en kristall. Alla salter kan dock inte bilda kristallvatten – och bland dem som inte kan det finns natriumklorid.

Kristallvatten som tillskottskur: Blanda 1-2 tsk (5-10ml) saltlösning med 2 dl friskt vatten. Intages varje morgon på fastande mage. (re-fresh)

Om man följer de här rekommendationerna (10 ml saltlösning) får man i runda svängar i sig 2.5 g natriumklorid, vilket enligt Livsmedelsverkets rekommendationer motsvarar hälften av det salt vi bör få i oss under en dag. Vanligtvis får vi i oss salt genom maten och inte genom vårt vatten, och om man väljer att följa kuren bör man därför vara väldigt försiktig med hur mycket salt man har i sin mat. Att dricka större mängder av saltlösningen kan vara farligt.

Munnen
Späd ut den 26%-iga saltlösningen med ungefär lika mycket vatten, cirkulera blandningen i munhålan under några minuter. Spotta ut. Denna dagliga hygien minskar bakterier och svamptillväxt i munhålan, mildrar tandköttsblödningar, tandsten och kariesangrepp. Har även en positiv effekt när det gäller tandlossning. (re-fresh)

Att använda en saltlösning som munskölj är en metod som har hängt med ett tag – vanligt förekommande är ett tips om att skölja munnen med en lösning av koksalt och bakpulver. Natriumklorid är milt antiseptiskt vilket innebär att en natriumkloridlösning borde ha en viss effekt mot infektioner i exempelvis munnen. Koksaltlösningar används på grund av denna antiseptiska egenskap också vanligen för att skölja exempelvis sår och ögon, men då oftast i 0,9 %-iga lösningar, vilket ungefär motsvarar kroppsvätskornas egen salthalt.

Det är rimligt att anta att saltlösningen kan ha en del av de effekter som beskrivs i citatet ovan. Dock kan precis samma effekter uppnås med vanligt bordssalt, som ju är betydligt billigare. Ett vanligt munskölj, som man kan köpa på exempelvis Apoteket, är dessutom troligen effektivare.

Magen
Kuren stimulerar metabolismen i mag-tarmsystemet. Peristaltiken och den allmänna motståndskraften förbättras avsevärt. En störd tarmfunktion normaliseras och kroppens elektrolytiska balans påverkas positivt. Elektrolyterna är de gnistor, de katalysatorer, som ser till att kroppen fungerar. (himalayasalt.se)

Såvida man inte lider av saltbrist så bör inte saltlösningen ha någon effekt på metabolismen, peristaltiken (exempelvis tarmrörelser) eller magens moståndskraft mot sjukdomar. De ämnen som ingår i lösningen spelar en mycket perifer roll i dessa processer.
En elektrolyt är en substans som leder elektricitet genom joner, och kan exempelvis vara en vätska med joner lösta i sig. Den elektrolytiska balansen i kroppen är viktig, och om den störs, vilket bland annat kan ske vid diarré eller uttorkning, kan det få allvarliga konsekvenser. Det skall också nämnas att natriumjonen är viktig för elektrolyterna i vår kropp – ämnet spelar till exempel en viktig roll när muskler dras ihop. Återigen så kommer dock saltlösningen inte att påverka kroppen positivt om man inte lider av en väldig saltbrist (vilket är tämligen svårt att lyckas med i dagens Sverige).

Hjärt- och kärlsystemet
Att återupprätta elektrolytbalansen eller homeostasen bidrar till att kroppen och hela hjärt-kärl-systemet tillfrisknar. Mineraler och spårämnen lösta i vatten kan utgöra ett skydd mot bl a hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Mineralernas bio-tillgänglighet är viktigare än mängden intagna mineraler. (himalayasalt.se)
Som påpekas ovan bör inte saltlösningen påverka kroppens elektrolytbalans, och därmed inte heller hjärt-kärl-systemet.
Ett minerals biotillgänglighet torde inte vara beroende på vilken källa mineralet kommer från. Dessutom riskerar saltintaget att leda till höjt blodtryck, vilket ökar risken för hjärt-kärl-sjukdomar. Den (negativa) effekten kommer att vara betydligt större än det skydd som saltets mineraler och spårämnen eventuellt ger.

Leder
Natriumkloridförgiftningen, som har utvecklats under många år och avsatt sig som kristalliska depåer i bl a lederna, kan på lite sikt upplösas med hjälp av kristallvattenkuren. (himalayasalt.se)
Det finns ingen anledning till att eventuella saltlagringar i kroppen skulle försvinna av att man dricker en saltlösning. Det enda drickandet innebär är att man får i sig mer salt!

I badvattnet – hud, reumatism och gifter
Ett av de mest effektiva sätten att använda Himalayasalt är att ta ett varmt bad med en tillsats av salt. Till detta finns ett speciellt badsalt. Till badvattnet (80-100 liter) tillsätts 1 kg Himalayabadsalt, för 150 liter behövs 1,5 kg salt. För att erhålla ett natursaltbad med en maximalt renande effekt, krävs en saltkoncentration av minst 1%. Detta för att skapa ett osmotiskt jämviktstillstånd. Friska celler omges av osmotiskt tryck; ett reglerande av vätsketrycket mellan mineralerna på insidan av cellen och mineraler på cellens utsida. Kroppen levererar giftiga ämnen ut genom huden och tar i gengäld upp värdefulla mineraler och spårämnen samt justerar hudens pH-värde.(himalayasalt.se)

Vid osmos har man vätskelösningar på bägge sidor av ett membran (vilket exempelvis kan vara en cells väggar). Lösningarna har olika koncentrationer av ämnen och membranet släpper igenom vätska eller lösta ämnen tills koncentrationen av ämnen har blivit den samma på båda sidorna av membranet. Det tillstånd som då uppstår kallas osmotisk jämvikt.

Att bada i en 1 %-ig saltlösning skulle, om det som texten hävdar innebär att man får ett osmotiskt jämviktstillstånd, innebära att koncentrationen av ämnen på de båda sidorna av membranet (som i det här fallet skulle vara huden) förblev oförändrat, och inte att kroppen gör sig av med gifter och tar in mineraler. Koncentrationen natriumklorid i kroppens celler är dock 0,9 %, varför de skulle avge vatten om de hamnade i en 1 %-ig koksaltlösning. Det kommer dock antagligen inte att ske i särskilt stor utsträckning – mellan cellerna i kroppens inre och badvattnet finns flera lager döda hudceller, vilket gör att de inre cellerna inte ”känner av” att det finns en skillnad i saltkoncentrationen.

Kroppen använder inte huden för att göra sig av med gifter – det sköter istället levern och njurarna. Våra celler gör sig heller inte av med gifter genom osmos – transporten av molekyler in och ut genom cellmembranet sköts istället av proteiner på cellmembranets yta.

Badet är renande och bra mot alla hudsjukdomar, reumatiska besvär och det ger ett allmänt förbättrande av immunförsvaret. (re-fresh)
Bästa resultat uppnås i samband med månens faser. Vid fullmåne är kroppens upptagningsförmåga av mineraler och spårämnen optimal. Vid nymåne avlägsnas mest slaggprodukter. (himalayasalt.se)

Bad används i behandling av vissa hudsjukdomar och reumatism, men huruvida Himalayasaltbad hjälper eller inte är jag osäker på. Däremot bör ett sådant bad inte ha någon effekt på immunförsvaret.

Månens faser har för övrigt i princip ingen inverkan på människokroppen.

Huden är exempelvis en god regulator av kroppens syra- basbalans. Där justeras en anmärkningsvärd del av ens viktiga pH-värde. Bad med badsalt är också exemplariskt som avfjällande behandling, för att reducera döda hudlager. Av denna effekt "andas" huden ännu bättre vilket givetvis ökar verkningsgraden av alla sina hälsobevarande funktioner. (re-fresh)

Natriumkloridlösningar är precis som vanligt vatten neutrala och borde inte påverka hudens pH-värde på något annat sätt än annat badvatten. Hudens pH-värde skiljer sig från övriga kroppens, vilket är viktigt för vårt immunförsvar, men huden reglerar inte kroppens pH-värde.

Det bästa sättet att reducera döda hudlager är antagligen att skrubba sig med en badborste eller liknande.

Som lampa – luftrör och elallergi
Förutom att saltkristalliseringen är vacker när den "tänds" sägs den avge negativa joner som motverkar den positiva joniseringen som alstras från t.ex. datorn, tv:n, mikrougnen och andra elektriska apparater. Att använda lampan är alltså en luftuppfriskning som kan liknas den fräschet som känns efter ett åskväder. Så varför inte ställa en värmejlushållare eller en lampa vid datorn, i tv rummet eller sovrummet. Saltkristall lampor är bra och vackra för alla men speciellt nyttiga vid luftrörsbesvär samt elallergi. (re-fresh)

Vi utsätts dagligen för strålning från diverse olika håll. Några av de strålningskällor som finns omkring oss är TV-apparater och mikrovågsugnar. Strålningen från dessa är dock mycket liten i förhållande till den strålning som exempelvis kommer från världsrymden. Idaho State University uppger att den strålning som genomsnittsamerikanen får från sitt TV-tittande under ett år motsvarar den strålning hon får från naturen runtomkring henne varje dag – en i sammanhanget försumbar strålningsdos.
Joniserande strålning är farligt i stora doser, men strålningen från exempelvis din TV-apparat är alldeles för liten för att utgöra någon hälsorisk. Mikrovågsugnarnas mikrovågar är överhuvudtaget inte joniserande.

Saltkristallerna borde inte avge negativa joner då de belyses med en vanlig glödlampa. Energin i ljuset från den är inte tillräcklig för att bryta jonbindningarna i kristallen.

Vad gäller hälsoeffekter så beror till att börja med inte luftrörsbesvär alls på joniserande strålning. Forskning tyder dessutom på att elallergi är en rent psykosomatisk sjukdom, men om man faktiskt skulle ha besvär med el verkar det som en ganska dum idé att försöka bota det med en glödlampa som använder just elektricitet...

Uppdatering: re-fresh svarar på kritiken


Andra bloggar om: , , , , , , . intressant?

Etiketter: ,

18 Comments:

Anonymous Erika Rindsjö skrev...

Värsta bluffen! Tänk att folk går på sånt här. Vilken grundlig granskning du gjort. Bra jobbat!

den 18 april 2007 22:16  
Anonymous Anonymous skrev...

Jag blir bara ledsen när jag läser det du skriver. Under flera år har jag använt mig av Himalaysaltet både som lampa, badsalt och i maten. Det har bara haft positiva effekter för mig. Om det är placebo eller på riktigt har ju ingen betydelse för mig, huvudsaken är ju att det fungerar. Men fortsätt rota och vrida sönder saker som ändå du inte har någon användning för, tänk inte på alla som du gör ner/ Solan

den 19 april 2007 07:40  
Anonymous Svante skrev...

Bra inlägg! himalayasalt.se verkar vara nere nu men andra återförsäljare kör på. Jag beundrar din ork, själv blir jag alldeles matt av att läsa det återförsäljarna skriver.

klokast.se förnekar sig som vanligt inte utan är också med på tåget:
http://www.klokast.se/GIE/Salt/index.html
Därifrån kan du även hitta en länk till den tyska distributörens laboratorietest, som bekräftar att saltet innehåller 97% NaCl.

Till anonym ovan vill jag bara säga:

Synd att du blir ledsen. Jag är säker du inte är ensam men tycker du verkligen att man skall låta bli att kritisera de som säljer salt för 170 kr kilot och lovar guld och gröna skogar utan att ha täckning för det?

den 19 april 2007 10:24  
Anonymous Per Edman skrev...

Det var droppen!

Jag går över till sockerpiller.

den 19 april 2007 14:12  
Anonymous Gitto skrev...

Så härligt bra! Du är min hjälte! Jag har aldrig ens hört talas Himalayasaltet och skulle knappast gått på det, men det är underbart att du vetenskapligt granskar sådana här bluffar. Det är vidrigt hur oseriösa företag skor sig på folks okunskap och hoppfullhet.

Och Solan: kan du inte hitta en lite billigare och nyttigare placebo? Typ vanligt mineralsalt? Eller så kan du testa att äta nyttigt, motionera och dricka måttligt - det är ett beprövat sätt att öka välbefinnandet.

Att du blir ledsen för att du gått på en bluff är ju knappast ett skäl att låta bli att granska bluffen, eller hur?

den 19 april 2007 15:20  
Anonymous Peter skrev...

Mycket bra blogg, detta! Keep it up!

den 20 april 2007 09:02  
Anonymous Om Alla dessa citat skrev...

Intressant inlägg. Men jag undrade faktiskt om du såg debatten mellan sahlin och åkesson igår och såklart vad du tyckte. Om att debattera med sverigedemokrater och om sättet att bemöta deras invandrarfientlighet. /mia

den 20 april 2007 20:36  
Anonymous Anonymous skrev...

Jag har nu läst din omfattande blogg, intressant!
Men det är två saker i texten jag funderar lite över. I avsnittet "Badvatten" står det att "kroppen använder sig inte av huden för att göra sig av med gifter - det sköter istället levern och njurarna". Jag har försått det som att det är njurarna, lungorna, levern, tarmarna och huden som har den funktionen?
Och i avsnittet "Som lampa" står "forskning tyder dessutom på att elallergi är en rent psykosomatisk sjukdom". Vilken forskning då? Muskelfibromyalgi ansågs också vara en rent psykosomatisk sjukdom, avfärdad som "kärringsjuka" men är idag en "erkänd" sjukdom.

den 21 maj 2007 12:21  
Anonymous Måns skrev...

Badvatten och huden: Det var en lite klumpig formulering av mig. Huden används inte för att leda ut gifter på det sätt som påstods. Huden spelar dessutom ingen stor roll vad gäller "giftrening".

Elallergi: Kan man läsa om hos bland annat WHO: "there is no scientific basis to link EHS [elöverlänslighet] symptoms to EMF [elektromagnetiskt fält] exposure". VoF har en länksamling inom ämnet.

den 21 maj 2007 13:02  
Anonymous apan skrev...

Hej. Såg din blogg via en länk på ett forum. Intressant att du sågar många dåliga belägg försäljarna har för varför det skulle vara bra. Dock har du inte sagt att det skulle vara sämre än vanligt salt. Jag tror själv att dem övriga 3 procenten mycket väl kan innehålla bra saker tills dess att detta motbevisats.
När det gäller huden så kan jag bara tala om att för mig med eksem och psoriasis så kan jag tala om att det verkligen är igenom huden som gifter släpps ut när andra organen inte klarar med. Till exempel då jag intar alkohol, har förstoppning i magen eller annat som gör att jag tror att jag har mer gifter som måste tas omhand om. Jag märker detta med att mina eksem förrvärras markant.
Vidare vad gäller elallergi och att det inte finns några vetenskapliga grunder på att allergin kommer av EMF. Nej men det tror ju jag mycket väl kan ha att göra med att vi människor inte har förstått om/hur det påverkar. Massa människor som har det märker ju att det faktiskt gör skillnad för dem!
Så gjorde man ju förr. Testade vad som fungerade och inte fungerade. Idag skall alla ha några slags vetenskapliga fakta som bevisar ett eller annat. Och gällande kost och sådana råd så ändras det ju hela tiden märker jag

den 22 maj 2007 22:07  
Anonymous Måns skrev...

Svar till apan:
Övriga 3 procent: Om det nu innehåller järn och andra ämnen så är det säkert bra. Dock är det lågahalter, och de ämnen som sägs finnas i större utsträckning är sådana som du normalt inte riskerar att lida brist på.

Huden: Ja, det där stämmer nog. Men det sker inte genom osmos och inte på grund utav en saltlösning utanför kroppen.

Elallergi: Det man gör i ett vetenskapligt test är just att man testar vad som fungerar och inte fungerar. Man försöker då isolera andra möjliga orsaker till problemet, så att man kan vara säker på vad som orsakar det. För att kunna veta att exempelvis inte psykologiska faktorer spelar in för de elöverkänsliga gör man tester där de inte vet om de utsätts för fälten eller inte. Och vid sådana försök har det visat sig att de i lika hög grad uppvisar symptom när de inte utsätts för fält som när de utsätts för dem (och vice versa!).

den 23 maj 2007 13:57  
Anonymous Pastor Bentonit skrev...

Bra artikel, men en korrektion (för vi är noggranna, eller hur): koncentrationen NaCl är inte 1% i kroppens celler, det är vattenpotentialen i kroppens celler (och kroppsvätskor i stort) som motsvarar vattenpotentialen i en knappt enprocentig koksaltlösning.

den 30 juni 2007 09:11  
Anonymous Sofliberty skrev...

Det kanske inte är mängden natriumklorid som är avgörande, tror te.x inte att det är mängden socker som gör raffinerat socker sämre ur hälsosynpunkt?
Raffinerar man salt och får kvar endast ett ämne är det väl mycket troligt att processen förstör nånting, det är inte bara resultatet som räknas.

den 20 september 2007 17:11  
Anonymous Sofliberty skrev...

P.S
Vet inte hur du tänker när du säger att strålningen från en tv inte är skadlig, men det är som flera av dina påståenden, nämligen påståenden utan belägg (och även från förespråkare av himalayasaltet, det ska erkännas).

den 20 september 2007 17:16  
Anonymous Anonymous skrev...

Måns!
Tack för väldigt bra information!Du har verkligen fokuserat på något vettigt och relevant!Vill gärna tillägga (vilket du säkert redan belyst)att det är Na-delen i NaCl som är häsoskadlig.Det finns en del Na-reducerade preparat på marknade´n, men det vettigaste, anser jag, är att vid saltreduktionersätta saltet med andra smakkomponenter. Tack än en gång!Bra,bra!!Mvh Anna

den 23 augusti 2008 19:50  
Anonymous Andreas Wedin skrev...

Underhållande läsning. Bland det märkligaste kvacksalveriet jag sett.

Köper dock himalaya-salt ändå. Det beror dock på att jag av alla märkliga saker samlar på matsalter. Himalayasaltet är rosa och vackert. Precis som det röda från järngruvor som smakar blod. Och de som säljer salt till matnördar för att det är skojjigt med konstigt salt har iaf lite bättre priser ;)

den 24 september 2008 05:13  
Anonymous Anonymous skrev...

kroppen behöver en jämn tillförsel av vissa mineraler för att funka optimalt.
Dagens moderna kosthållning och den försämrade kvaliten på grönsaker (ja, de är jättevackra men priset för det är att de tappar i näring) gör att vi förmodligen inte får i oss allt vi behöver. Jordbruksmarkerna är inte vad de har varit, och näringen i grönsakerna blir därefter.
Några microgram av ett ämne hit o dit kan tyckas vara försumligt, men över tid så blir det en brist.
Himalayasalt är ett obehandlat, rikt salt, med ett otal mineraler. Man ska inte stirra sig blind på mängden av varje mineral utan på sammansättningen o bredden.

Dina uttalanden om att huden inte är ett rengöringsorgan var det mest okunniga jag läst på länge! Det tog bort 99% av min tilltro till dina uttalanden. Läs dina läxor!

den 18 mars 2009 11:15  
Anonymous Måns skrev...

Anonym: det jag skriver är att huden inte används för att göra sig av med gifter. Jag antar att du påstår att den används för det? Hur?

den 18 mars 2009 11:20  

Skicka en kommentar

Länkar hit:

<< Tillbaka