den 16 april 2007

Himalayasalt - mirakelmat eller bluff?

Överkonsumtion av salt kan leda till höjt blodtryck, hjärtinfarkt och stroke. Den senaste tiden har därför något som kallas Himalayasalt marknadsfört som ett bättre, hälsosammare och mer naturligt alternativ till det vanliga bordssaltet. Saltet finns att köpa i en lång rad hälsokostaffärer, och har prisats i TV3:s Du är vad du äter. Det sägs vara bra för mag- och tarmsystemet och skydda mot hjärt- och kärlsjukdomar, acne, cancer, tandsten, karies, elallergi, astma, bronkit och reumatism. Det låter fantastiskt, men tyvärr finns det ett problem med saltet:

Det är en ren bluff.

Den här texten går igenom de påståenden som görs om saltet, och ämnar förklara varför de inte stämmer. Saltet marknadsförs med mängder av felaktiga påståenden, och bitvis med rena lögner. Här kommer jag endast att ta upp de mest uppenbara, vilseledande och farliga (!) påståendena. Ytterligare kritik kan riktas mot mycket av det som skrivits om saltet – det här är ingen fullständig analys av de påståenden som görs. Texten inleds av en sammanfattning av min kritik mot saltet, och går sedan vidare till att granska något av det som har sagts om det. [Uppdatering: jag har nu utökat granskningen - fortsättningen finns här.]

Huvudkritik
Himalayasalt marknadsförs som ett naturligt och mer hälsosamt alternativ till det vanliga bordssaltet, som anses vara farligt. Det stämmer också att för högt intag av natriumklorid (vilket är det kemiska namnet på vanligt koksalt) kan vara dåligt för hälsan, men det betyder inte att alla skall sluta äta vanligt bordssalt. En bra start för den som vill minska sitt saltintag är att ta en titt på Livsmedelsverkets rekommendationer.

En dålig start är däremot att gå över till att äta Himalayasalt. Saltet innehåller nämligen, enligt dess försäljare, minst 97 % natriumklorid (vilket skall jämföras med att vanligt bordssalt innehåller ungefär 99,9 % natriumklorid). Man får därför i sig i princip lika mycket natriumklorid om man äter Himalaysalt som genom vilket bordssalt som helst, och faran med överkonsumtion av natriumklorid kvarstår därmed. Försäljarna påstår dock att så inte är fallet:

Man kan inte få för mycket av natursalt, därför att varje naturlig process reglerar sig själv automatiskt. Salt har alltid en kompenserande och reglerande effekt. Man kan t.ex. inte få högt blodtryck av för mycket kristallsalt; tvärtom har det förmågan att sänka blodtrycket. (himalayasalt.se)

Det här är en ren lögn – och kan vara direkt farligt för den som tror på det. När saltet kommer ut i kroppen löser det sig i kroppsvätskorna, och då har det ingen betydelse varifrån natrium- och kloridjonerna kommer. Det är precis lika farligt att äta för mycket natriumklorid från Himalayasalt som från vilket bordssalt som helst.

Försäljarna påstår vidare att Himalaysaltet har en mängd fantastiska effekter på din hälsa. Tyvärr bygger påståendena på missförstånd och bristande kunskaper inom biologi, kemi och fysik – förutsatt att det inte rör sig om medvetna lögner. Jag skall i den här texten inte gå in närmare på de påståenden som görs om de mekanismer i kroppen som skulle orsaka dessa fantastiska effekter, eftersom texten då riskerar att bli alltför teknisk och snårig. Den intresserade rekommenderas att fråga en läkare, biolog eller kemist varför Himalaysaltet inte ”påverkar den elektrolytiska balansen” och varför det inte ”får giftiga ämnen att diffundera ut genom huden”. [Uppdatering: jag har nu kommenterat dessa påståenden här]

Hur bildades Himalayasaltet?
Ett naturligt salt som ursprungligen bildades för 250 miljoner år sedan, när urhavet torkade ut. (Örtapoteket)
Himalayasaltet bildades huvudsakligen under den geologiska Perm-perioden för 250 millioner år sedan. En viss förändring i jordens förhållande till sin axel och solens energi fick urhaven att torka ut. (himalayasalt.se)
Ursprunget är hissnande då det bildades för cirka 250 miljoner år sedan när jordens heltäckande hav torrlades av solen. (re-fresh)

Det fanns inget heltäckande ”urhav” för 250 miljoner år sedan. Vid tiden då saltet påstås ha bildats fanns redan jättekontinenten Pangea, på vilken dinosauriernas (såväl som våra egna!) förfäder vandrade runt. Pangea var inte heller den första landmassan på jorden – kontinenter fanns redan för 2 miljarder år sedan, så pratet om ett urhav som torkade ut är rent strunt. (Den geologiska tidsålder som var för 250 miljoner år sedan var för övrigt inte perm, utan trias.)

Mycket av det salt som vi äter idag bildades i grunda hav för många miljoner år sedan, men det gick inte till så som Himalayasaltets försäljare påstår.

Vad innehåller saltet?
Vetenskapsmän kallar det periodiska systemet (de 84 grundämnenas ordning efter atomnummer) för universums komponenter. Det är inte förvånande, att vi återfinner exakt denna ordning i Himalayasaltet. Samma ämnen som skapade vår planet och ur vilka vår fysiska kropp har skapats. (himalayasalt.se)

Vetenskapsmän kallar inte det periodiska systemet för universums komponenter. Det periodiska systemet är en tabell över de 117 kända grundämnena, och det är dessa grundämnen (som alltså inte är 84 till antalet) som i någon mening bygger upp universum, inte själva tabellen.

Vilka är då de 84 grundämnen som ingår i Himalayasaltet? Jag har inte hittat någon information hos de svenska återförsäljarna, men däremot har försäljare från Nya Zeeland respektive USA (?) en lista:

100% Pure - Contains 84 "natural" elements needed by the body:
Hydrogen, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluoride, sodium, magnesium, aluminium, silicum, phosphorus, sulphur, chloride, calcium, scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc, gallium, germanium, arsenic, selenium, bromine, rubidium, strontium, yttrium, zirconium, niobium, molybdenum, ruthenium, rhodium, palladium, silver, cadmium, indium, tin, antimony, tellurium, iodine, caesium, barium, lanthanum, cerium, praseodymium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutetium, hafnium, tantalum, tungsten, rhenium, osmium, iridium, platinum, gold, mercury, thallium, lead, bismuth, polonium, astatine, francium, radium, actinium, thorium, protactinium, uranium, neptunium and plutonium.
Helium, argon, neon, krypton, xenon, radon, technetium, and promethium could not be included in this specific test analysis. In order to trace these elements, one needs an extremely sophisticated and costly analysis.
(MagMed och Institute for profound living)

Ja, du läste rätt. Man marknadsför saltet med att det innehåller uran, arsenik, bly, kvicksilver, polonium och plutonium. Det är i-n-t-e ämnen som människokroppen behöver. Tvärtom – man dör av dem.

Att man inte lyckats hitta prometium i saltet är inte så konstigt – det förekommer nämligen inte naturligt på jorden. Flera av de ämnen som nämns är dessutom väldigt sällsynta – och det finns ingen känd plats på jorden där dessa 84 ämnen förekommer tillsammans. Helium, argon, neon, krypton och xenon förekommer överhuvudtaget inte på jorden annat än i vår luft. De är ädelgaser som i stort sett är omöjliga att binda till andra ämnen. Det finns med andra ord all anledning att tvivla på att Himalayasaltet verkligen innehåller de 84 grundämnen som man påstår att det gör.

Det stämmer inte heller att dessa 84 grundämnen finns, och bör finnas, i människokroppen. About:Chemistry uppger att 99 % av människokroppen byggs upp av endast sex grundämnen, och att det allt som allt (vanligtvis) finns 28 grundämnen i våra kroppar. Det är 56 grundämnen mindre än vad Himalayamarknadsföringen påstår att vi behöver.

Solens energi finns bundet i varje saltatoms struktur som biophotoner. Samma energi kommer oss till del, när vi intar saltlösningen. (himalayasalt.se)

Förenklat kan man säga att fotoner är de partiklar och vågor som utgör elektromagnetisk strålning (exempelvis vanligt ljus, mikrovågor och radiovågor). En biofoton (eng. biophoton) är en foton som avges från ett biologiskt system.

Varken solen eller ”saltatomer” är biologiska system, och de har därför ingenting med biofotoner att göra. Att överhuvudtaget tala om saltatomer är dessutom meningslöst, eftersom det helt enkelt inte finns något sådant – det rätta vore att tala om saltföreningar eller saltjoner.

Men det är inte bara på den punkten som texten ovan har fel. Fotoner kan nämligen inte lagras, och därmed kan solenergin inte finnas ”bundet i varje saltatoms struktur som biophotoner”. Texten påstår att något som inte finns, trots att det inte går, lagrar något, som det inte kan ha. Det är svårt att klämma in fler fel än så i en enda mening.

Biokemiskt drar vi nytta av kristallsaltets alla grundämnen och biofysiskt av dess hydratjonenergi som skapades för millioner år sedan. (himalayasalt.se)

Jag är tveksam till om det finns något som kan kallas hydratjoner (någon som är mer beläst än jag inom kemi får gärna upplysa mig!). Möjligtvis har man i texten döpt om hydroxidjonen. Även om det fanns skulle de dock inte ha någon särskild typ av hydratjonenergi – och energi kan inte skapas, bara omvandlas.

Saltet uppfyller de i lag föreskrivna kriterierna i överensstämmelse med “Codex Alimentarius” (Codex ang. våra livsmedel). Procenthalten NaCI skall vara minst 97%. (himalayasalt.se)

Detaljer ur Codex Alimentarius (som inte är en lag) återfinns på Wasser & Salz. Den innebär bland annat att saltet som mest får innehålla 0,5 mg arsenik och 2,0 mg bly per kg. Observera att Himalayasaltet innehåller 97 % natriumklorid. I praktiken innebär det att du får i dig lika mycket natriumklorid genom Himalayasaltet som genom vanligt bordssalt (plus arsenik och bly). Om du vill minska ditt intag av natriumklorid är Himalayasalt därför inte ett bra alternativ.

Var kommer saltet ifrån?
För några år sedan skrev tyska Tourism Watch om Himalayasaltet (artiklarna finns här och här). Peter Ferreira, som ligger bakom distributionen av Himalayasaltet har sagt att det bryts i Karakorum-området. Tourism Watch kunde dock konstatera att det inte finns någon saltgruva i det området, och att det mesta av saltet i själva verket bryts i Pakistan, i världens näst största saltgruva.

Stensalt eller bergsalt som det också kallas bryts i saltgruvor. Det är betydligt svårare att få detta salt helt rent vilket gör att den största användningen av stensalt i Sverige är till våra vägar, för att smälta snö och is. (Wikipedia)

Ett betydligt billigare sätt att få samma typ av salt som Himalayasaltet är alltså att gå ut på gatan en vinterdag och skrapa upp vägsaltet från vägen. Fast det kanske inte är så bra:

Gatusalt bör ej användas för livsmedelsändamål p g a att hanteringen ej följer restriktioner för denna bransch. (Hanson & Möhring)


Uppdatering: Läs fortsättningen på granskningen här.

Andra bloggar om: , , , , , , . intressant?

Etiketter: ,

32 Comments:

Anonymous Johan Jansson skrev...

Klockren och ambitiös genomgång! Har du anmält dem?

den 16 april 2007 18:22  
Anonymous Biggles skrev...

Bra skrivet! Alltid positiv när bluffare som dessa avslöjas. Hoppas att det uppmärksammas i större media!

den 16 april 2007 22:40  
Anonymous Måns skrev...

Tack ska ni ha! Jag har inte anmält dem (än?), men däremot tänkte jag ta och kontakta de återförsäljare jag känner till med en länk till den här texten idag. Får se hur de reagerar...

den 17 april 2007 10:00  
Anonymous Mateusz skrev...

Har inte du raljerat mot detta ett bra tag nu? :) Schysst att du fick det skrivet iaf. Det måste väl finnas fler "läkemedel" som marknadsförs såhär?

Kusligt var det iaf. Vill inte ha plutonium i maten :(

den 17 april 2007 15:20  
Anonymous Mikael skrev...

Detta tillhör det bästa jag läst på en blogg. Tycker dock du kan skriva ett uppföljningsinlägg och åtminstone försöka beröra de frågor du inte tar upp (varför saltet inte "påverkar den elektrolytiska balansen" eller "får giftiga ämnen att diffundera ut genom huden"). Sådant här folkbildningsarbete behövs och är något vi tyvärr ser alltför lite av i bloggosfären.

den 18 april 2007 02:03  
Anonymous Måns skrev...

Det har börjat trilla in en del svar från de återförsäljare som jag mailat. En del av dem är tacksamma, medan andra har en betydligt aggressivare ton. re-fresh.se har tagit bort det textstycke jag citerade från deras sida, och anser sig därmed vara färdiga med min kritik.

Som Mikael skriver så vore det nog på sin plats med en granskning som mer fokuserar på saltets påstådda effekter, vilket också blir mitt nästa projekt. Fortsättning följer!

den 18 april 2007 10:08  
Anonymous Måns skrev...

Efter ytterligare lite korrespondens kan jag meddela att re-fresh.se står beredda att ändra i texterna på sin hemsida efter min nästa granskning. Örtapoteket säger sig också välkomna granskningen och verkar ha stängt himalayasalt.se

den 18 april 2007 10:47  
Anonymous Johan Jansson skrev...

Bra kämpat Måns! Jag blev inspirerad och gjorde ett inlägg om ditt inlägg på min blogg.

den 18 april 2007 11:11  
Anonymous Malin Sandström skrev...

*tar sig för pannan*
Ojojoj. Himalayasalt.se (fanns fortfarande kvar som cache när jag kollade) måste vara bland det värsta jag sett hittills i år...

Väl granskat.

den 18 april 2007 14:58  
Anonymous Lisa skrev...

Underbart!
Länkar från min blogg!

den 18 april 2007 16:04  
Anonymous Anonymous skrev...

Tack, tack, tack!
När du ändå är igång, kan du inte skicka detta blogginlägg till hon Skipper så att hon kan lära sig lite också, jag tror att hon hittar på det allra mesta hon babblar om i "Du är vad du äter".

den 18 april 2007 16:15  
Anonymous Tania skrev...

Mycket bra skrivet!!*GÖR VÅGEN*

den 18 april 2007 16:26  
Anonymous Anonymous skrev...

vilket salt är det bästa då? som innehåller minst natriumklorid.?

den 18 april 2007 17:47  
Anonymous Magnus Persson skrev...

Seltin är ett vanligt alternativ till vanligt koksalt, fungerar till allt koksalt används till utom olika former av konservering (då man alltid ska använda vanligt salt!). Seltin är ett varumärke men det finns säkert även andra alternativ i din matvarubutik.

den 18 april 2007 18:00  
Anonymous Måns skrev...

Tack för alla vänliga kommentarer! Jag har nu publicerat fortsättningen på min granskning.

den 18 april 2007 19:07  
Anonymous Gustav skrev...

Klockrent inlägg. Jag ogillar starkt att t.ex. "du är vad du äter" bidrar till att marknadsföra och legitimera sån här skit.

den 20 april 2007 11:40  
Anonymous listoplisto skrev...

Superbra inlägg! Det är alltid lika intressant att se den typen av bluffar avslöjas med hjälp av fakta.

den 20 april 2007 12:12  
Anonymous Guldkorn och ädla stenar skrev...

Underbar sågning av "Himalayasaltet" - nu ska jag läsa fortsättningen...

den 26 maj 2007 01:29  
Anonymous Grensäl skrev...

Hmm köpte själv himalayasalt idag. Jag ska äta det och inte bota åkommor med det. Det är synd om dem som köper det i tron om att de funnit (ännu) en mirakelmedicin. Själv köper jag det för att det är det godaste saltet jag hittat, snäppet bättre än riktigt havssalt.

Som teknolog/biolog är man van vid att krossa folks drömmar om vissa påstådda fantastiska naturmediciner hehe.

den 2 juni 2007 13:46  
Anonymous Fredrik skrev...

Läste artikeln i svd för någon månad sedan, blev nyfiken på din blogg och har nu läst vidare här. Stor eloge för ett bra arbete!

den 8 augusti 2007 23:24  
Anonymous Anonymous skrev...

så är seltin det bästa saltalternativet? eller är havssaltet bättre, vilket kan man säga är det mest hälsosamma saltet? minst natriumklorid? osv. Tacksam för svar!

den 19 augusti 2007 14:40  
Anonymous Anonymous skrev...

Jaha, mycket möjligt att himalayasalt innehåller lika mycket natrium som t ex seltin och inte är bättre för de med högt blodtryck t ex. Men hur är det med E-nummer som 535 och 536 som finns i bl a Seltin. Är det bättre att få i sig cyanid är fler mineraler som finns i himalayasalt? Sjukvården och livsmedelsverket vill gärna trycka ner alla alternativa vägar till hälsa. Det tjänar de på i längden...även alla producenter i världen som vill tjäna pengar på sina varor. Finns det någon man kan tro på idag? Knappast!
Hellre himalaya än cyanid!!!

den 11 oktober 2007 10:33  
Anonymous Anonymous skrev...

Nu kan det vara så att det stämmer som du säger att det är en bluff. Jag har själv beställt himalaysalt och ångrar beslutet delvis. Dels eftersom det innebär onödiga transporter, dels eftersom det innebär mer naturförstörelse och skövling. Viktigaste av allt är väl att vi hur som helst får i oss på tok för mycket salt idag. I många kulturer använder de inte salt överhuvudtaget eftersom vi får i oss tillräckliga mängder naturligt från maten.Teorin om pangea är bara en teori, en annan teori säger att jorden växer och att allting var land förr. Här är ett clip som visar den teorin: http://video.google.com/videoplay?docid=6212753567602876674
Enligt ayurveda(läkare)(indisk flertusenårig medicin&livskunskap) kan ämnen som kvicksilver m.m., som anses som direkt livsfarliga, rätt framställda användas som läkemedel. Källa: filmen Ayurveda: Art of Being (http://www.imdb.com/title/tt0221809/) Det är mycket vi inte vet, mycket information som döljs och manipuleras från oss. Kanske är himalayasalt nyttigt, kanske inte.

den 17 december 2007 08:50  
Anonymous Anonymous skrev...

Nytt försök att få in den klippet om den växande jorden: http://video.google.com
/videoplay?docid=6212753567602876674

den 17 december 2007 09:44  
Anonymous Hanna skrev...

Tack för att du har tagit din tid att upplysa om det här.

den 2 april 2008 10:40  
Anonymous Anonymous skrev...

Bota sjukdomar? Mirakelmedel? Nej men detta ...

Himalyasalt är en helt unik naturprodukt - Fri från föroreningar - Fluorfritt - Utvald och utvunnen med traditionella metoder - inga livsmedelstillsatser men många nödvändiga mineraler och spårämnen - inte bara natriumklorid! - Undvik ferrocyanid och andra antiklumpningsmedel som förekommer i hushållssalt! Det användes - vid matlagning - i saltkvarn vid bordet - som hälsosam saltdryck - som badsalt - mm Produkten är förpackad och livsmedelsprovad i Tyskland

Våga Tänka Själv

den 4 maj 2008 19:59  
Anonymous Måns skrev...

Att tänka själv är förstås bra, men det skadar ju inte att ha fakta på sin sida. Den traditionella brytningen, föroreningar och saltets innehåll har jag skrivit om här medan den hälsosamma saltdrycken och badsaltet även diskuteras här.

den 5 maj 2008 13:53  
Anonymous Anonymous skrev...

Shit vad söt du är. Hamnade här av en slump bara. Puss i alla fall!// Johan.

den 26 maj 2008 15:27  
Anonymous Anonymous skrev...

Du bör kanske nämna att du "lånat" allt från VOF's artikel?

Vilken skojare..

den 28 september 2008 13:00  
Anonymous Måns skrev...

Artikeln i VOF:s tidning Folkvett är ju skriven av mig... Och visst lånade jag från mig själv när jag skrev den efter de här bloggposterna.

den 28 september 2008 21:12  
Anonymous Anonymous skrev...

Det finns inget vetenskapligt stöd att hävda att saltkonsumtion ger högt blodtryck. Det har inte bevisats.

den 10 januari 2009 08:54  
Anonymous Anonym skrev...

Haha, klockrent :) Synd att orginalsidan till detta nonsen inte verkar finnas kvar.

Köpte faktiskt av en slump himalayasalt idag för 15 spänn på Tiger. Mest för att det är en snyggare krydda än vanligt bordssalt. Ser fräscht ut :) Men har aldrig gått på något av allt man hör om saltet.

Hur som helst - Ja, även himaylasalt har hydratjoner. Alla salter binder vatten från luften. Den lilla luddiga formuleringen från om biofysisk tillgodogörelse av hydratjonsenergin är dessvärre (delvis) rätt. Fast självklart inte särskilt logiskt.

Ett helt rent salt (NaCl) har mer energi än om man skulle lämna detta rensa salt i luften och låta det ta upp vatten och bilda [NaCl*xH_2O]. Med andra ord - ett salt med många hydratjoner har lägre entalpi (energi, typ)

den 5 maj 2009 17:30  

Skicka en kommentar

Länkar hit:

<< Tillbaka