den 14 april 2009

Mer om Saltå kvarn och Demeter

Jag har i några tidigare inlägg skrivit om Saltå kvarn och det biodynamiska jordbruk som de och andra antroposofiska organisationer förespråkar. Jag tänkte här fortsätta argumentationen för att biodynamiska produkter bör undvikas.

Ett vanligt missförstånd är att biodynamiska varor är detsamma, eller ungefär detsamma, som ekologiska varor; som man kan läsa på Hexmasters Faktoider så kommer sådana påståenden från exempelvis Systembolaget och Coop. Biodynamisk odling är mycket riktigt i grund och botten ekologiskt jordbruk, men med tillägg av kosmiska krafter, astrologi, homeopati, magi, virvlat vatten och de fyra elementen. Jag har tidigare skrivit om faran med sådana vidskepelser. I just det här fallet är det som jag tidigare riktat kritik mot de idéer om hur djur på biodynamiska gårdar ska medicineras; istället för att ge djuren bevisat effektiv medicin använder man homeopatiska och antroposofiska behandlingar som saknar effekt. Jag ska återkomma till det alldeles strax, men vill först belysa hur några av de skillnader som finns mellan biodynamiskt och vanligt ekologiskt jordbruk ser ut.

En artikel i San Francisco News granskar de biodynamiska viner som blir allt vanligare. Där beskrivs bland annat hur odlarna placerar finmald ekbark i avhuggna kohuvuden som sedan förvaras fuktig under en tid, varefter små doser (det framgår inte av artikeln, men det rör sig om kanske lite mer än ett gram) av blandningen sprids ut i gårdens stora gödselstack. Tanken är att preparatet, som har givits numret 505, ska stärka växternas immunförsvar och ha en helande verkan.

Det finns gott om liknande metoder inom det biodynamiska jordbruket. Exempelvis tillreds preparat 502 genom att röllekablommor torkas och pressas ned i urinblåsan från en kronhjort.
Man sluter blåsan och låter den hänga över sommaren på en solig plats; sedan gräver man ner den i marken där den får ligga fram till våren. Kohorn, tarmar och bukhinnor används på liknande sätt för andra preparat, som på olika sätt används för gödsling. Många av tillredningssätten påminner närmast om trollformler (rör blandningen tio varv motsols...).

Antroposofiska organisationer har genomfört en del forskning för att undersöka hur effektiva bland annat de ovan nämnda preparaten är. Stora delar av försöken är så dåligt beskrivna eller utformade att de inte går att dra några slutsatser från, och i en sammanställning av forskningsläget rapporteras att många resultat inte gått att upprepa samt att preparat som visats vara effektiva i ett försök kan ha rakt motsatt effekt i nästa. Det är precis vad man kan förvänta sig om preparaten är verkningslösa - ibland växer det bra och ibland dåligt, oberoende av om man använt preparaten eller inte. Tilläggas ska att forskningssammanställningen är utgiven av den antroposofiska stiftelsen Biodynamiska Forskningsinstitutet, vilket är en försäkran om att den åtminstone inte är orättvist kritisk mot preparaten. Eller annorlunda uttryckt; inte ens antroposoferna själva lyckas hitta bevis för att deras preparat har någon verkan.

Förutom de mystiska preparaten som används så följer det biodynamiska jordbruket zodiaken - de tolv stjärntecknen. Dessa kopplas ihop med de fyra elementen; eld, luft, jord och vatten; och olika grödor bör sås på olika dagar beroende på vilket stjärntecken som månen står i. Resten av världen har sedan länge slängt bort läran om de fyra elementen, och trots många noggranna undersökningar finns det inga belägg för att det skulle ligga något i astrologins uttalanden. Vi kan alltså lugnt anta att även den här delen av det biodynamiska odlandet är ren vidskepelse.

Tydligen finns det skillnader mellan biodynamiskt och vanligt ekologiskt jordbruk. Däremot verkar det inte som att dessa skillander, som de biodynamiska preparaten och tron på astrologi, har någon effekt på hur bra de biodynamiska varorna är. Det verkar troligt att det inte är någon skillnad mellan varor odlade på biodynamiska gårdar och varor från vanligt ekologiskt jordbruk. Så varför ska man då välja biodynamiska varor före vanliga Kravvaror? Eller vice versa, välja Krav före Demetervaror?

Det finns två anledningar till att jag väljer Krav före Demeter. Den första är att jag inte vill stödja det biodynamiska jordbrukets vidskepliga trosföreställningar (jag har som sagt tidigare skrivit om riskerna med att stödja sådant under rubriken Faran med vidskepelse). Den andra, och kanske viktigaste anledningen, är skillnaden i medicinering av sjuka djur. Demeterreglerna säger att (så gott som) alla biodynamiska gårdar ska ha djur - oavsett om gården producerar vete, grapefrukt eller vindruvor - och att de djuren ska behandlas med homeopati och antroposofisk medicin. Eftersom de behandlingarna inte fungerar orsakar de onödigt lidande för djuren. Kravreglerna däremot förespråkar inte alternativmedicin.

Poängen är att det faktum att nästan alla biodynamiska gårdar har djur gör att man genom att köpa Demeterprodukter stöder undermåliga och direkt farlig medicinering av djur. Problemet gäller inte bara biodynamiskt kött utan alla Demeterprodukter - bröd, juice, mjöl, müsli, vin och mycket mer.

Jag har sagt det förut; de biodynamiska jordbrukarna menar väl men missar målet. De vill ha ett jordbruk som är naturligt och bra för naturen. Men nog går det att bedriva ett naturnära jordbruk utan att ta till hokuspokus och vidskepelse? De vill ha ett jordbruk som är bra för djuren. Men nog måste det gå att behandla djur bra utan att ge dem medicin som inte fungerar?

Så länge Demeterreglerna ser ut som de gör - och det finns inget som tyder på att de kommer att ändras - så finns det inga skäl till att välja Demeter när det finns vanliga Kravmärkta alternativ.

Andra bloggar om: , , , , , . Intressant?

Etiketter: ,

3 Comments:

Blogger Anders skrev...

Hej Måns!

Tack för ett lysande inlägg, och en blogg jag garanterat kommer att läsa mer i!

En läsare uppmärksammade mig på din bloggpost då jag precis skrivit om samma sak:
http://www.vemihelvete.se/2009/04/om-ekologiskt-vs-biodynamiskt.html

den 29 april 2009 21:05  
Anonymous Johan skrev...

Väldigt läsvärt.

den 2 maj 2009 23:41  
Blogger Technicolor skrev...

Ett bra inlägg, speciellt med tanke på att många (de flesta?) som sagt inte har en aning om att det är skillnad på ekologiskt och biodynaminskt och att det senare innebär en stor dos überflum. Själv ser jag uppgifter om att varor är biodynamiska som en omvänd kvalitetsstämpel eftersom jag vill köpa vidskepelsefri mat...

den 21 maj 2009 09:47  

Skicka en kommentar

Länkar hit:

Skapa en länk

<< Tillbaka