den 5 april 2006

"Utvisa invandrare som begår brott!"

”Invandrare som begår brott borde utvisas”, säger en dag en kursare till mig. De andra kring bordet verkar hålla med. Själv kan jag inte tro mina öron.

Det har blåst kalla högerextremistiska vindar i Europa på sistone. De senaste veckorna har det bland annat märkts på att främlingsfientliga partier gått framåt i Danmark och Norge, och att man i Tyskland nyligen diskuterat ett språk- och kulturtest för invandrare. Något som har kritiserats, bland annat för att det föreslagna testet är så svårt att många tyskfödda helyllegermaner antagligen skulle kuggas om de tog det. Vad är det som ligger bakom allt det här? Mer eller mindre undermedveten smygrasism eller politisk klarsynthet? Jag kan inte låta bli att tro att det snarare rör sig om det förra än om det senare.

Är det då inte en bra idé att ställa krav på de personer som invandrar till Sverige? Måste vi inte kräva någonting tillbaka om de skall få bo i vårt land och njuta av den svenska välfärdsstaten? Det tycks ju inte orimligt att till exempel begära att invandrarna skall följa våra lagar.

Den som invandrar till ett land har på sikt ett ansvar. Man måste acceptera och följa landets lagar (eller, om man inte tycker om dem, försöka förändra dem på politisk väg). Man måste lära känna det samhälle man kommit till, hitta en plats i det, och lära sig det nya landets språk. Men samtidigt har det samhälle som tar emot invandrarna ett ansvar. Det måste välkomna sina nya invånare, upplysa om sina lagar och seder och se till att de integreras i samhället. Ta hand om och stötta immigranterna på deras väg in i det nya landet.

Viktigt att komma ihåg är att det inte ligger i icke-svenskars natur att begå brott. Överrepresentationen av invandrare i brottstatistiken är en produkt av segregation, att invandrare överlag har svårare än svenskfödda att få jobb och det faktum att många av dem bor i socialt utsatta områden.

Att utvisa invandrare som begår brott är att angripa symptomen istället för orsaken bakom brotten. Brott kommer att fortsätta att begås även om vi slänger ut invandrare. Många invandrare befinner sig redan i en väldigt utsatt situation, och det dummaste vi kan göra är att göra den situationen värre – invandrare blir inte bättre integrerade i det svenska samhället med ständiga hot om utvisning hängandes över sig.

Paragraf 9 i första kapitlet i regeringsformen – Sveriges grundlag – nämner någonting som är av största vikt i det här sammanhanget; allas likhet inför lagen. Det är någonting fundamentalt och absolut nödvändigt i en demokrati och rättsstat. Någonting vi inte får tumma på. Den åtalades härkomst skall inte spela någon roll när en svensk domstol dömer i ett brottsmål.

Vad ska vi då göra med invandrare som begår brott? Sätta dem i fängelse för en massa pengar, eller ge dem dyr vård? Att visa ut dem kan verka som en bra och bekväm lösning, men det är att skjuta ifrån oss problemen till någon annan. Förutsatt att det överhuvudtaget finns något land som är berett att ta emot dem vi utvisar.

Det är klart att en asylsökandes beteende under sin tid i Sverige måste spela in när Migrationsverket beslutar om uppehållstillstånd. Men när uppehållstillståndet väl har utfärdats så måste invandraren betraktas som vilken svensk som helst. Det är en fråga om rättssäkerhet. En lag om utvisande av invandrare som begår brott skulle annars kunna få absurda följder. Till exempel skulle en av välintegrerade invandrare svenskfödd flicka, som har utländskt men inte svenskt medborgarskap, kunna utvisas om hon begår ett brott, medan hennes jämnåriga svenska medbrottsling skulle få stanna i landet. Trots att den enda skillnaden mellan de två är vilket land som utfärdat deras pass.

Språktest då? Visst är det en bra idé att begära att våra invandrare skall lära sig svenska? Motsvarande krav finns ju i exempelvis Danmark, Storbritannien och Tyskland.

Det kan verka klokt, men faktum är att man har inte kunnat visa att invandrare i länder med språkkrav för medborgarskap lyckas bättre med att lära sig det nya språket än invandrare i länder utan sådana krav. Invandrare i Sverige är dessutom betydligt bättre på att läsa och skriva svenska än vad invandrare i Storbritannien och Tyskland är på att läsa och skriva engelska respektive tyska. Idén med språkkrav verkar kanske bra på pappret, men det verkar som att det i praktiken inte gör något nytta.

Den svenska immigrationspolitiken kritiseras ofta, från alla möjliga olika håll. Det enda som alla verkar vara överens om är att den inte är bra. Ser fram emot att få höra vad våra riksdagspartier har att säga på den punkten inför valet i höst. Tack och god natt.

Etiketter:

8 Comments:

Anonymous Erik Hellsborn skrev...

Man kan klaga på att det är att angripa symptomen, men faktum kvarstår. Om man kastar ut dem som begår brott kan de inte begå nya brott och vi får ett tryggare samhälle, vilket iaf jag abser vara det centrala.

den 6 april 2006 13:57  
Anonymous Love Forsberg skrev...

"Om vi kastar ut dem kan de inte begå nya brott." Jag vet inte vad du syftar på, men de saker jag kommer att tänka på är skrämmande. Menar du att de i samband med utvisandet ska försättas i en situation så att de inte fysiskt kan begå brott, till exempel genom att dumpa dem i en öken utan vatten eller låta hugga av händerna? En annan skrämmande tolkning är att de ska skickas till något land som saknar lagar (Somalia?). Det mest troliga, därmed inte mindre skrämmande, är att du helt skiter i vad som pågår "på annan ort". Jag skulle i alla fall se det som problematiskt om det dumpades mer eller mindre kriminella "utlandssvenskar" i Sverige, om de begått brott annorstädes. Sist men inte minst, rättstryghet är också en trygghet, som sådan tyvärr få länder förunnat sett ur ett globalt perspektiv. Om någon stjäl en bil i Sverige är det inte rimligt att personen ifråga som extrastraff får besöksförbud till alla vänner i Sverige, all släkt i Sverige, samt skickas till ett land personen inte känner. Vidare kan vi inte kontrollera att han/ hon inte straffas ytterligare, något som är centralt för en rättsstat.

den 5 september 2006 01:06  
Anonymous Love Forsberg skrev...

"Om vi kastar ut dem kan de inte begå nya brott." Jag vet inte vad du syftar på, men de saker jag kommer att tänka på är skrämmande. Menar du att de i samband med utvisandet ska försättas i en situation så att de inte fysiskt kan begå brott, till exempel genom att dumpa dem i en öken utan vatten eller låta hugga av händerna? En annan skrämmande tolkning är att de ska skickas till något land som saknar lagar (Somalia?). Det mest troliga, därmed inte mindre skrämmande, är att du helt skiter i vad som pågår "på annan ort". Jag skulle i alla fall se det som problematiskt om det dumpades mer eller mindre kriminella "utlandssvenskar" i Sverige, om de begått brott annorstädes. Sist men inte minst, rättstryghet är också en trygghet, som sådan tyvärr få länder förunnat sett ur ett globalt perspektiv. Om någon stjäl en bil i Sverige är det inte rimligt att personen ifråga som extrastraff får besöksförbud till alla vänner i Sverige, all släkt i Sverige, samt skickas till ett land personen inte känner. Vidare kan vi inte kontrollera att han/ hon inte straffas ytterligare, något som är centralt för en rättsstat.

den 5 september 2006 01:12  
Anonymous sidekick skrev...

Syrran har skrivit bra om http://syrran.wordpress.com/2007/01/03/valdtakter-och-forljugen-journalistisk-etik/detta:

den 13 januari 2007 16:34  
Anonymous sidekick skrev...

alltså: http://syrran.wordpress.com/2007/01/03/valdtakter-och-forljugen-journalistisk-etik/

den 13 januari 2007 16:35  
Anonymous Anonymous skrev...

hej allihoppa ...ja e invandrare som e född i sverige ...alla invandrare som begår brott måste utvisas från sverige o få aldrig komma tillbaka....till alla invandrare ni måste vara snälla och sociala ,,,skulle ni göra nått dumt i ert land ,,nej d tror ja inte ....fan ni kom till sverige för att förbättra your life inte för att göra bråk ....glöm aldrig att vara vänliga mot svenskar ,,d e deras land,,,ni måste tacka de,, tack för alla svenskar ni e ceviliserad och kunniga människor ....peace aliihoppa och ut me brottslingar

den 22 augusti 2007 20:18  
Anonymous Axel Nordin skrev...

Det är tråkigt att du inte ens orkar nämna brottsoffrens situation. Utvissning sker endast för allvarliga brott. Det är inte fråga om snatteri eller klotter utan brott som verkligen förstör andra människor liv såsom våldtäkt och mord.

Det är inte bara invandrade brottslingar som är människor....

den 2 april 2008 08:40  
Anonymous Anonymous skrev...

Trött man blir på sådana dm dig.

den 22 mars 2009 10:34  

Skicka en kommentar

Länkar hit:

<< Tillbaka